Dipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

Az-Zukhruf 

ayat 62-67

Test Pemahaman Kata
Test Hafalan Quran