Al-Quran Online ini, ajakan untuk mendalami AlQuran sambil mencari ridho dan cinta Allah semata
Dipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 212

Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Qur'an itu.