Download Murottal Syaikh Sa’ad Said Al Ghamidi Lengkap 30 Juz 114 Surat

6/13/2015

Sa’ad Said Al Ghamidi seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang berasal dari Arab Saudi. Beliau dilahirkan pada tanggal 19 Mei tahun 1967 atau 1387 H di kota Dammam, Mantiqah Syarqiyah. Di seluruh dunia Islam, beliau dikenal sebagai seorang qari’ Al Qur’an. Rekaman murattalnya telah beredar di seantero dunia.

Nah Penasaran bagaimana suara rekaman Murottalnya ? Silahkan bisa di download di bawah ini.

Surah 001 – Al-Faatihah
Surah 002 – Al-Baqarah
Surah 003 – Al-`Imraan
Surah 004 – An-Nisaa’
Surah 005 – Al-Maa’idah
Surah 006 – Al-An`aam
Surah 007 – Al-’A`raaf
Surah 008 – Al-’Anfaal
Surah 009 – At-Taubah
Surah 010 – Yunus
Surah 011 – Hud
Surah 012 – Yusuf
Surah 013 – Ar-Ra`d
Surah 014 – Ibraahiim
Surah 015 – Al-Hijr
Surah 016 – An-Nahl
Surah 017 – Al-’Israa’
Surah 018 – Al-Kahf
Surah 019 – Maryam
Surah 020 – Taa-Haa
Surah 021 – Al-’Anbiyaa’
Surah 022 – Al-Hajj
Surah 023 – Al-Mu’minun
Surah 024 – An-Nur
Surah 025 – Al-Furqaan
Surah 026 – Ash-Shu`araa’
Surah 027 – An-Naml
Surah 028 – Al-Qasas
Surah 029 – Al-`Ankabut
Surah 030 – Ar-Rum
Surah 031 – Luqmaan
Surah 032 – As-Sajdah
Surah 033 – Al-’Ahzaab
Surah 034 – Sabaa’
Surah 035 – Faatir
Surah 036 – Yaa-Siin
Surah 037 – As-Saafaat
Surah 038 – Saad
Surah 039 – Az-Zumar
Surah 040 – Ghaafir
Surah 041 – Fussilat
Surah 042 – Ash-Shuraa
Surah 043 – Az-Zukhruf
Surah 044 – Ad-Dukhaan
Surah 045 – Al-Jaasiyah
Surah 046 – Al-’Ahqaaf
Surah 047 – Muhammad
Surah 048 – Al-Fas
Surah 049 – Al-Hujuraat
Surah 050 – Qaaf
Surah 051 – Adz-Dzaariyaat
Surah 052 – At-Tur
Surah 053 – An-Najm
Surah 054 – Al-Qamar
Surah 055 – Ar-Rahmaan
Surah 056 – Al-Waaqi`ah
Surah 057 – Al-Hadiid
Surah 058 – Al-Mujaadilah
Surah 059 – Al-Hashr
Surah 060 – Al-Mumtahanah
Surah 061 – As-Saff
Surah 062 – Al-Jumu`ah
Surah 063 – Al-Munaafiqun
Surah 064 – At-Taghaabun
Surah 065 – At-Talaaq
Surah 066 – At-Tahriim
Surah 067 – Al-Mulk
Surah 068 – Al-Qalam
Surah 069 – Al-Haaqqah
Surah 070 – Al-Ma`aarij
Surah 071 – Nuh
Surah 072 – Al-Jinn
Surah 073 – Al-Muzzammil
Surah 074 – Al-Muddassir
Surah 075 – Al-Qiyaamah
Surah 076 – Al-’Insaan
Surah 077 – Al-Mursalaat
Surah 078 – An-Nabaa’
Surah 079 – An-Naazi`aat
Surah 080 – `Abasa
Surah 081 – At-Takwiir
Surah 082 – Al-’Infitaar
Surah 083 – Al-Mutaffifiin
Surah 084 – Al-’Inshiqaaq
Surah 085 – Al-Buruj
Surah 086 – At-Taariq
Surah 087 – Al-’A`laa
Surah 088 – Al-Ghaashiyah
Surah 089 – Al-Fajr
Surah 090 – Al-Balad
Surah 091 – Ash-Shams
Surah 092 – Al-Lail
Surah 093 – Ad-Duhaa
Surah 094 – Ash-Sharh
Surah 095 – At-Tiin
Surah 096 – Al-`Alaq
Surah 097 – Al-Qadr
Surah 098 – Al-Bayyinah
Surah 099 – Az-Zalzalah
Surah 100 – Al-`Aadiyaat
Surah 101 – Al-Qaari`ah
Surah 102 – At-Takaasur
Surah 103 – Al-`Asr
Surah 104 – Al-Humazah
Surah 105 – Al-Fiil
Surah 106 – Quraysh
Surah 107 – Al-Maa`un
Surah 108 – Al-Kawsar
Surah 109 – Al-Kaafirun
Surah 110 – An-Nasr
Surah 111 – Al-Masad
Surah 112 – Al-Ikhlaas
Surah 113 – Al-Falaq
Surah 114 – An-Naas

audioislam.com 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »